Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 29.03.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 29.03.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/151 од 29.03.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка


Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

 

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

Манчев Ванчо ул.Маршал Тито бр.25
Горни Подлог
Кочани 27-20/151-2 03.12.2020

2

Ѓоргиев Ване ул.Ленинова бр.5 Кавадарци 27-30/38-2 18.02.2021

3

Јованов Трајчо Зоран АНАКОНДА СЗД ул.Сремски Фронт бр.24/1 Штип 27-20/171-2 17.12.2020

4

Никола Николов ул.Џемал Бједиќ бр.52/15 Штип 27-20/170-2 17.12.2020

5

Никица Билиќ ул.Ванчо Прќе бр.22 Виница 27-20/183-2 17.12.2020

6

Горан Спасовски Крупиште / 27-20/196-2 29.12.2020
7 Фарук Реџепи БУЦО-БЕРБЕРИН ул.Никола Вапцаров бр.27 Куманово 27-30/22-2 04.02.2021

8

Миланова Страхил Сузана ул.29 ти Ноември бр.23 Штип 27-20/248-2 25.02.2021
9 Селими Веби Бурим ул.Братство Единство бр.33 Куманово 27-30/56-1 08.02.2021
10 Петковски Сашо Пепи ул.Живко Чало бр.25 Куманово 27-20/24-2 04.02.2021
11 Африм јашари АРТ-1 СЗД ул.Скопска бр.29 Куманово 27-30/17-2 04.02.2021
12 Пешиќ Томислав Часлав ул.Илинденска бр.48 Куманово 27-20/245 04.02.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (68 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија