Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 12.05.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 12.05.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/218 од 12.05.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта:Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

ТОБ-ПРОМ ДООЕЛ Куманово ул.Среќко Пужаљка, бр.45 Куманово 27-20/218-3 01.04.2021

2

Ѓоргиев Ване ул.Ленинова, бр.5 Кавадарци 27-30/38-2 18.02.2021

3

Бесарт Идризи
ГЕНЕВА ТП Куманово
ул.Карл Маркс, бр.62 Куманово 27-30/66-1 01.04.2021

4

Самир Шефкети
Чајџилница ДАРДАНИЈА
ул.11-ти Ноември, бр.44 Куманово 27-30/65-1 01.04.2021

5

Селајдин Шабани - „ПЛАТИНИ“ СЗД - Златар ул. 11-ти Oктомври, бр.38 Куманово 27-30/70-1 05.04.2021

6

МИРЕВСКИ ДООЕЛ
Пробиштип
ул.Илинденска, бр.8-А Пробиштип 27-20/220-5 08.04.2021
7 Вера Арсовска ул.Гоце Делчев, бр.10/3 Куманово 27-30/62 01.04.2021

8

Трајков Блаже ул.Цетинска, бр.39 Кратово 27-20/201 17.03.2021
9 Насер Амети ул.Никола Вапцаров, бр.22 Куманово 27-30/61 01.04.2021
10 Ников Гоце ул.Димитрија Лазаров, бр.6 Кочани 27-20/238-2 01.04.2021
11 ТУШИПРОМ МЕТАЉИ ДООЕЛ Куманово ул.Цар Самоил, бр.24 Куманово 27-20/206-4 08.04.2021
12 АДЕМИ БЕКИР МЕТАЉИ Куманово ул.Цар Самоил, бр.24 Куманово 27-20/206-4 08.04.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (74 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија