Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 14.06.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 14.06.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/226 од 14.06.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта:Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правните лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

ИРЕНА ТРАНС ДООЕЛ ШТИП ул.Суитлак бр.2 Штип 27-20/226-2 31.03.2021

2

БАРБАРЕВСКИ 2018 ДООЕЛ СВЕТИ НИКОЛЕ ул.Септемвриска бр.6А Свети Николе 27-20/222-5 08.04.2021

3

Колева Митко Љубица ул.Септемвриска бр.7А Свети Николе 27-20/222-5 08.04.2021

4

Фатиме Рамадани ОРЕКСИ 2018 ТП ул.11-ти Октомври, бр.27 Куманово 27-30/68-2 11.05.2021

5

Сиљане Рамадани САНТЕ МАЊОЛА ТП ул.Гоце Делчев бр.3 Куманово 27-30/67-2 11.05.2021

6

Петровиќ Михајо Љубиша ул.Вук Караџиќ бр.48 Куманово 27-20/217-1 31.03.2021

7

Муња Љубиша ДООЕЛ ул.11-ти Октомври бр.3 Куманово 21-20/217-2 31.03.2021

8

Ердина Комерц ДООЕЛ ул.Карл Маркс бр.43 Куманово 27-20/215-1 31.03.2021
9 Рушити Бануш Наим ул.Карл Маркс бр.43 Куманово 27-20/215-2 31.03.2021
10 АЛИСИМОНОВ ДООЕЛ ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-2 31.05.2021
11 Симонова Санде Стојка ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-3 31.05.2021
12 ШЕРИФОВИЌ СТАНКО НЕБОЈША ул.Ленинова БР.2/1-3 Куманово 27-30/88-1 28.05.2021
13 Самир Шефкети Чајџилница ДАРДАНИЈА ул.11-ти Ноември, бр.44 Куманово 27-30/65-2 27.05.2021
14 Бесарт Идризи ГЕНЕВА ТП ул.Карл Маркс, бр.62 Куманово 27-30/66-2 27.05.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (71 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија