Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 12.07.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 12.07.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-20/217 од 12.07.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

Муња Љубиша Дооел ул.Вук Караџиќ бр.48 Куманово 27-20/217-5 23.06.2021

2

Петровиќ Михајло Љубиша ул.Вук Караџиќ бр.48 Куманово 27-20/217-5 23.06.2021

3

Колева Митко Љубица ул.Септемвриска бр.6А Свети Николе 27-30/99-2 31.05.2021

4

Барбаревски 2018 ДООЕЛ ул.Септемвриска бр.6А Свети Николе 27-30/99-2 31.05.2021

5

Пеев Павле Емил ул.Пиринска бр.24 Штип 27-30/101-2 10.06.2021

6

Пеев Павле Емил ул.Пиринска бр.24 Штип 27-30/102-2 10.06.2021

7

Сандев Зоранчо ул.Кочанска бр.22 Кочани 27-30/78 27-30/78

8

АЛИСИМОНОВ ДООЕЛ ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-20/230-1 11.05.2021
9 Симонова Стојка ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-20/230-2 11.05.2021
10 Рушити Бануш Наим с.Стрима бб Куманово 27-30/92-1 01.06.2021
11 Антевска Диско Маја с.Макреш бб Куманово 27-30/89-2 17.06.2021
12 ШЕРИФОВИЌ СТАНКО ул.Ленинова бр.2/1-3 Куманово 27-30/88-2 01.07.2021
13 ПЕШОВСКИ ДАРКО ул.Јане Јакимовски бр.52 Крива Паланка 27-20/204-4 08.04.2021
14 ЕЛИТА ГРУП ИНГ ДООЕЛ ул.Јане Јакимовски бр.52 Крива Паланка 27-20/204-4 08.04.2021
15 СЕЛАЈДИН ШАБАНИ - „ПЛАТИНИ“ СЗД - ЗЛАТАР ул.11-ти Октомври бр.38 Куманово 27-30/70-2 27.05.2021
16 ХАЛИТИ АБДУЛАХ ХАЛИТ ул.Братство Единство бр.1 Куманово 27-30/85-2 01.07.2021
17 СЕЛИМИ ВЕБИ БУРИМ ул.Братство Единство бр.33 Куманово 27-30/56-5 11.05.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (71 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија