Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 14.10.2021 

Врз основа на член 151 и член 155 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр.13/06...35/18 и ,,Службен весник на РСМ“, бр.275/19 и 290/20) и Решение за исправка на грешка бр.2719-13/09/2од 13.10.2021 година, Управата за јавни приходи објавува

ИСПРАВКА
на Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари

Во Огласот бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари објавен на ден 13.10.2021 година (среда) во дневниот весник „Слободен печат“, се врши исправка во табелата под реден бр.2 во делот опис на недвижни ствари:
Наместо:

  • Земјиште (градежна парцела, класа 0) 276 м2, намена 80000, К.П.27/10, И.Л. 6467, МВ Гумења, КО Крушево треба да гласи:
  • Земјиште (градежна парцела, класа 0) 276 м2, намена 80000, К.П.27/13, И.Л. 6467, МВ Гумења, КО Крушево
    Во останатиот дел, Огласот бр.09/2021 останува непроменет.
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија