Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 22.11.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 22.11.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-30/162 од 22.11.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решенијата за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

ТОБ-ПРОМ ДООЕЛ КУМАНОВО ул. Среќко Пужаљка бр.45 Куманово 27-30/162-2 28.10.2021

2

НИТА ДЕСИГН ДООЕЛ КУМАНОВО ул. Др.Рибар бр.75 Куманово 27-30/155-3 28.10.2021

3

БОНО-АНА 2017 ДООЕЛ ул.Маршал Тито бр.25 с.Горни Подлог 27-30/145-1 04.10.2021

4

НАЦЕВ ОРЦЕ АНЕ ул.Никола Зафиров бб с.Горни Подлог 27-30/145-2 04.10.2021

5

СТОЈКА СИМОНОВА ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-20/230-3 29.07.2021

6

Симонова Санде Стојка ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-3 01.07.2021

7

АЛСИМОНОВ ДООЕЛ ул.Енгелсова бр.12/6 Штип 27-30/103-3 01.07.2021

8

ПЕЕВ ПАВЛЕ ЕМИЛ ул.Пиринска бр.24 Штип 27-30/101-2 10.06.2021
9 Петровиќ Михајло Љубиша ул.Вук Караџиќ бр.48 Куманово 27-20/217-5 23.06.2021
10 МУЊА ЉУБИША ДООЕЛ ул.Вук Караџиќ бр.48 Куманово 27-20/217-5 23.06.2021
11 АДЕМОВА АЈФЕРА Македонска бр. 33 Виница 27-30/180-1 01.10.2021
12 ВИТИС ВИНИФЕРА ДООЕЛ ВО СТЕЧАЈ ШТИП Вардарска бр. 20 Штип 27-30/175-2 04.11.2021
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (68 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија