Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 24.12.2021 

Година: 2021
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен
прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 24.12.2021 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.27-30/56 од 24.12.2021 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

 

Се повикуваат правните лица , одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и одговорни/физички лица:

Ред.
бр.

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на решение / известување

Датум на решение / известување

Адреса

Град

1

СЕЛИМИ ВЕБИ БУРИМ ул.Братство Единство бр.33 Куманово 27-30/56-5 11.05.2021

2

МИРЕВСКИ ДООЕЛ ПРОБИШТИП ул.Илинденска бр.8-А Пробиштип 27-30/114-2 23.09.2021

3

Мирјана Мирче Марковска ТП ул.Перо Наков бр.9 Куманово 27-30/195-1 26.11.2021

4

АДЕМОВА АЈФЕРА Македонска бр. 33 Виница 27-30/180-2 02.12.2021

5

МИРЈАНА СТОЈКОВСКА АДВОКАТ ТП 3-та Македонска ударна бр. 5/39 Куманово 27-30/196-1 02.12.2021

6

МОДА СТАР ДООЕЛ Виница ул.Илинденска бр.5 Виница Виница 27-30/196-1 28.10.2021
Петков Дејан ул.Григор Прличев бр.37 Виница
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (58 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија