Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 18.03.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 18.03.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-40/9-2 од 18.03.2022 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Штип, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта:Blagoj.Iljov@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Штип ул.Плоштад слобода бб Штип

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за следниве правни и одговорни/физички лица:


Реден број

Назив / Име на субјект
Последна адреса на субјектот Број
на решение /известување
Датум
на решение /известување
Адреса Град
 1 Арѓент Абдулахи
УЛТРА ПЦ ТП Куманово
ул. Гоце Делчев бр.62 кат 3 Куманово 28-40/9-1 04.02.2022
 2 Мирјана Мирче Марковска ул.Перо Наков бр.9 Куманово 27-30/195-2 13.01.2022
 3 Роберт Манчиќ Весна
СЗД Фризерски Салон
ул.Октомвриска Револуција бр.58 Куманово 28-40/41 17.02.2022
4 СОКОЛ АРС КОМ ДООЕЛ с.Гошинце Липково 27-30/117-3 29.07.2021
5 ФАТИМЕ РАМАДАНИ „ОРЕКСИ 2018 “
ТП АДЕМОВА АЈФЕРА
11-ти Октомври бр.27 Куманово 28-40/11-1 07.02.2022
6 ВЕСНА АРСОВСКА
„ВИБ 13„ СЗД - ФРИЗЕР
ул.Октомвриска Револуција бр.60-10 Куманово 28-40/18-1 09.02.2022
7 КАЉТРИНА НЕЗИРИ - „НАТИРА -3„ СЗД Карл Маркс бр.25 Куманово 28-40/37-1 11.02.2022
8 КОНЕКТ 2016
ДОО КУМАНОВО
ул.Октомвриска Револуција бр.40 Куманово 28-40/25-1 11.02.2022
9 ИСЕНИ ЕГЗОН ул.Октомвриска Револуција бр.40 Куманово 28-40/25-2 11.02.2022
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (68 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија