Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 11.04.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок
и известувања по поведените барања за прекршочна постапка
Датум на издавање: 11.04.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-3/22-1 од 11.04.2022 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Комисија за прекршоци објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок/известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за сторен прекршок/известувањето по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Nusret.Alija@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56 Тетово

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „решение за сторен прекршок“ и ,,известувања по барање за поведување на прекршочна постапка,, за правни и одговорни/физички лица:

Реден број
Назив / Име на субјект
Последна адреса на субјектот Број
на решение /известување
Датум
на решение /известување
Адреса Град
 1 ШЕФИЈЕ АЛОСКА/ИНИК ТП ул.Булевар ослободување бр.1 Кичево 27-3/19-43 02.03.2022
 2 ТП КРУШИНО 2/ФИДАН ЕЈУПИ ул.Булевар ослободување бб Кичево Кичево 27-3/19-46 02.03.2022
 3 ЧЕМАИЛ АСАН/ТП КРУШИНО КОЗМЕТИК ул.Партизански Одреди бр.1 Кичево 27-3/19-50 02.03.2022
4 ЕМИН ПАШОСКИ/ТП ВИМИВЕ ул.Стојан Сандески бр.бб Кичево 27-3/19-51 02.03.2022
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка  (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија