Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 16.05.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за
сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица
Датум на издавање: 16.05.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.28-1556/1 од 25.03.2022 година

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица

Се повикуваат правните лица, одговорните лица и физичките лица во рок од осум дена да ги подигнат известувањата и решенијата за сторен прекршок по електронски пат со испраќање на е-пошта: Violeta.Todoroska@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална дирекција Прилеп.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните „известување“ и „решение за сторен прекршок“, за правни, одговорни и физички лица: (види линк)

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија