Memorandum_mk
Преглед на отворен повик

ДГДО - Исправка на оглас за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција објавен на 15.04.2011 година
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 18.04.2011 

Управата за јавни приходи - Дирекција за големи даночни обврзници Скопје врши

 

ИСПРАВКА НА ОГЛАС
за продажба на движни предмети по пат на усна јавна аукција

 
Во огласот објавен во дневниот весник Дневник на ден 15.04.2011 година (петок), за усна јавна аукција на движни предмети запленети од даночниот должник Млаз АД Богданци ЕДБ 4006990103618 со седиште на ул.Маршал Тито бб Богданци, датата за гледање на движнита ствар под реден број 10 - Влекач MAN со регистарски таблички VE-159-UR, година на производство -1994 година, наместо на ден 22.04.2011 година, истиот предмет ќе може да се разгледа на ден 19.04.2011 година (вторник) од 11,00 до 13,00 часот во УЈП - Центар за впаричување Неготино.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија