Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Исправка на оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари
Тип на отворен повик: е-Аукции Датум на објава: 16.05.2011 

Управа за јавни приходи - Регионална дирекција Кавадарци врши
 

ИСПРАВКА
на оглас бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари

 

Во огласот бр.01/2011 за продажба на движни и недвижни ствари објавен во весникот “Дневник“ на 14.05.2011 година, се иземаат од продажба стварите наведени под реден број 21 за втора усна јавна аукција на недвижен имот на КП 91/1, ИЛ 76 за КО Моин, 19235 м2 од страна на Управа за јавни приходи – Регионална дирекција Кавадарци, бр.22-3051/2.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија