Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 18.11.2022 

Година: 2022
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице
Датум на издавање: 17.11.2022 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2809-5/1 од 16.11.2022 година

Врз основа на член 44 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.13/06...290/20) и член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19) Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, објавува
 

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице

Се повикуваат правниото лице и одговорното лица во рок од осум дена да ги подигнат решението за данок на додадена вредност,записниците за сторен прекршок и прекршочните платни налози по електронски пат со испраќање на е-пошта: Sonja.Pavlova@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на ,,решение за данок на додадена вредност”, „записник за сторен прекршок“ и ,,прекршочен платен налог,, за следното правно и одговорно лице:

Реден број Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број
на Решение за ДДВ/Записник за сторен прекршок/ прекршочен платен налог
Датум
на решение за ДДВ/Записник за сторен прекршок/ прекршочен платен налог
Адреса Град
 1 РОБЕРТО КАМЧЕВ ул.Булевар Македонија бр.36-2-24 КАВАДАРЦИ  2818/03220-0299/4  20.10.2022
2818/03220-0299/4-1 20.10.2022
 
 2
ЛАЦЕ ТРАНС ДООЕЛ КАВАДАРЦИ ул.Булевар Македонија бр.26-2-24 КАВАДАРЦИ  2818/03220-0299/4  03.11.2022
2818/03220-0299/5 20.10.2022
 2818/03220-0299/5-1 20.10.2022
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице  (60 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија