Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок и одговорни лица/физички лица
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 09.05.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок и одговорни лица/физички лица
Датум на издавање: 09.05.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.2922-1/17 од 05.05.2023 година

Врз основа на член 55 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоци („Службен весник на РСМ”, бр.96/19), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Прилеп, Комисија за прекршоци објавува

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на решенија за сторен прекршок

Се повикуваат физичките лица во рок од осум дена да го подигнат решението по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка по електронски пат со испраќање на е-пошта: Tejfit.Amishev@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Прилеп/Даночо одделение Кавадарци ул. Вељко Влаховиќ бр.7, Кавадарци.

Со оваа објава на веб странатана органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија за сторен прекршок на физичките лица:

Реден број

Назив / Име на субјект

Последна адреса на субјектот

Број на
Решение

Датум на
Решение

Адреса

Град

 1 АТАНАСОВ БЛАГОЈА ПАНЧЕ 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.38 ГРАДСКО 27-23/494 17.10.2023
27-23/495
Pdf_16   Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок и одговорни лица/физички лица   (58 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија