Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 22.09.2023 

Година: 2023
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Датум на издавање: 22.09.2023 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.31-976/2 од 22.09.2023 година

Врз основа на член 44 став 8 од Законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.275/19 и 247/22), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Одделение за наплата на долгови објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА
за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг согласно даночната евиденција на Управата за јавни приходи

 

Се повикуваат, физичките лица, во рок од осум дена да ги подигнат опомените на даночен гарант за плаќање на неплатен долг утврден со решение за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант, по електронски пат со испраќање на е-пошта: Besim.Kasami@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56 Тетово.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на „опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг за следните физички лица:

Реден
број
Назив / Име на субјект Последна адреса на субјектот Број на
Опомена
Датум на
Решение/Опомена
Адреса Град
 1 БУРИМ КАДРИЈА ул.100 б.б. с.Дебреше - Гостивар  31-976/1  20.02.2023
 2 САИТ АЗЕМИ ул.145 бр.7 Тетово  31-979/1  16.03.2023

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија