Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Јавна објава за уредно доставување на решенија за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата / Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Тип на отворен повик: Јавна објава Датум на објава: 03.06.2024 

Година: 2024
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на решенија за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата
Датум на издавање: 03.06.2024 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.32- 2200/1 од 27.05.2024 година


Врз основа на член 44 став 8 од законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.275/19 и 247/22), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Одделение за наплата на долгови објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на решенија за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата

Се повикуваат, физичките лица, во рок од осум дена да ги подигнат решенијата за обезбедување на даночен долг на даночен гарант пред присилна наплата, по електронски пат со испраќање на е-пошта: Goce.Veselinoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56 Тетово.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici,  а по изминувањето на 8 дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант за даночен долг неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата:(види линк)

 

Година: 2024
Број: 01
Тип: Јавна објава
Наслов: Јавна објава за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг
Датум на издавање: 03.06.2024 година
Институција: Управа за јавни приходи
Бр.32- 2199/1 од 27.05.2024 година


Врз основа на член 44 став 8 од законот за даночна постапка („Службен весник на РСМ”, бр.275/19 и 247/22 ), Управата за јавни приходи – Регионална дирекција Тетово, Одделение за наплата на долгови објавува,

ЈАВНА ОБЈАВА

за уредно доставување на опомени на даночен гарант за плаќање на неплатен долг

Се повикуваат, физичките лица, во рок од осум дена да ги подигнат опомените на даночен гарант за плаќање на неплатен долг, по електронски пат со испраќање на е-пошта: Goce.Veselinoski@ujp.gov.mk или директно во просториите на Управата за јавни приходи Регионална Дирекција Тетово ул.Дервиш Цара бр.56.

Со оваа објава на веб страната на органот http://www.ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici, а по изминувањето на осум дена од денот на објавувањето ќе се смета дека Управата за јавни приходи изврши уредна достава на следните решенија за утврдување на даночна гаранција и определување на даночен гарант за даночен долг неплатен кај поведување на постапка за присилна наплата:(види линк)

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија