Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2012
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 09.11.2012 

Од 1 ноември 2012 година, даночните услуги се достапни и преку „Мобилните даночни шалтери“ - три специјално опремени комбиња како даночни канцеларии, со кои даночниците ќе ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / НОЕМВРИ 2012
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
01 Аеродром 1 ноември од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
01 Бутел 1 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 1 ноември  од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
02 Долнени 1 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 1 ноември од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
03 Зрновце 1 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
01 Сарај 2 ноември од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 2 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
02 Пластница 2 ноември од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
02 Осломеј 2 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 2 ноември од 9.00 до 11.30 часот пред општинска зграда
03 Лозово 2 ноември од 12.30 до 16.00 часот пред општинска зграда
01 Аеродром 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 12 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 13 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 13 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновце 13 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 14 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Осломеј 15 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 15 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Ѓорче Петров 16 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 16 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Старо Нагоричане 16 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Сопиште 19 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Бистрица 19 ноември од 10.00 до 14.00 часот пред основно училиште
03 Карбинци 19 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 20 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кажани 20 ноември од 10.00 до 12.30 часот пред пекара
02 Цапари 20 ноември од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Зрновце 20 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 21 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 21 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 22 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 22 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Чучер Сандево 23 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Добрушево 23 ноември од 10.00 до 12.30 часот пред поштата
02 Тополчани 23 ноември од 13.00 до 15.30 часот пред поштата
03 Старо Нагоричане 23 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 26 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Сапотница (Демир Хисар) 26 ноември од 10.00 до 12.30 часот пред поштата
02 Кукуречани 26 ноември oд 13.00 до 15.30 часот пред поштата
03 Карбинци 26 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Шуто Оризари 27 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Ивањевци 27 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред амбулантата
03 Зрновци 27 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 28 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 29 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 29 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 30 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 30 ноември од 9.30 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 30 ноември од 12.30 до 15.30 часот пред основно училиште
03 Чашка 30 ноември од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда


За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија