Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Преглед на отворен повик

Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2013
Тип на отворен повик: Мобилен даночен шалтер Датум на објава: 28.01.2013 

Користете ги даночните услуги на „Мобилните даночни шалтери“. Со трите специјално опремени комбиња, даночниците секој месец ги посетуваат населените места каде Управата нема постојани даночни канцеларии, како и локации кои дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното населиние и бизниси.
Граѓаните и фирмите, без да го напуштат своето место на живеење/седиште, можат да ги добијат сите даночни услуги и информации преку мобилните шалтери, да ги достават сите видови на даночни пријави, барања и сл., како и да ги подигнат сите документи што ги издава Управата за јавни приходи.

 

ВОЗЕН РЕД / ФЕВРУАРИ 2013
Број на МДШ Општина/Место Датум Период (од-до) Локација
01 Чучер Сандево 1 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 1 февруари од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 1 февруари од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
01 Аеродром 4 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 4 февруари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 4 февруари од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Ропотово 5 февруари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 5 февруари од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
03 Карбинци 5 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Кривогаштани 6 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 7 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 7 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Драчево 8 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред МЗ Драчево
02 Житоше 8 февруари од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 8 февруари од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
01 Шуто Оризари 11 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Карамани 11 февруари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Долно Оризари 11 февруари од 12.30 до 15.00 часот во центарот на селото
02 Ропотово 12 февруари од 10.00 до 12.00 часот во центарот на селото
02 Дебреште 12 февруари од 12.30 до 14.30 часот во центарот на селото
02 Кривогаштани 13 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Чашка 13 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Долнени 14 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 14 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Бутел 15 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Житоше 15 февруари од 10.00 до 12.30 часот во центарот на селото
02 Лажани 15 февруари од 13.00 до 15.00 часот во центарот на селото
03 Зрновци 15 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Сарај 18 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Пласница 18 февруари oд10.00 до 14.00 часот во центарот на селото
02 Зајас 19 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Центар Жупа 20 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Осломеј 21 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 21 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Зелениково 22 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Другово 22 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Стaro Нагоричане 22 февруари од 10.00 до 14.00 часот пред општинска зграда
01 Арачиново 25 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Теарце 25 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Карбинци 25 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Јегуновце 26 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Зрновци 26 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Желино 27 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Конче 27 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
01 Петровец 28 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
02 Зајас 28 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда
03 Лозово 28 февруари од 10.00 до 15.00 часот пред општинска зграда

За возниот ред на Мобилните даночни шалтери, можете да се информирате и преку Инфо центарот 0800 33 000.

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија