Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.19/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 04.11.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2013 28.10.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.18/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 18.10.2013 е-Аукции
Оглас бр.17/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 02.10.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2013 24.09.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.16/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 18.09.2013 е-Аукции
Јавен оглас бр.03/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 12.09.2013 Вработување
Оглас бр.15/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 04.09.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2013 26.08.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.14/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 07.08.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Август 2013 26.07.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.13/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 19.07.2013 е-Аукции
Оглас бр.12/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 03.07.2013 е-Аукции
Исправка на Јавен оглас бр.02/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 25.06.2013 Вработување
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2013 25.06.2013 Мобилен даночен шалтер
Повторен јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи 24.06.2013 Волонтирање
Јавен оглас бр.02/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 19.06.2013 Вработување
Оглас бр.11/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 19.06.2013 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати - студенти за волонтирање во Управата за јавни приходи 07.06.2013 Волонтирање
Оглас бр.10/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 05.06.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2013 29.05.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.9/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 22.05.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2013 14.05.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.8/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 09.05.2013 е-Аукции
Оглас за продажба на недвижни ствари 02.05.2013 е-Аукции
Оглас бр.7/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 19.04.2013 е-Аукции
Оглас бр.6/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 04.04.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2013 27.03.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.5/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 20.03.2013 е-Аукции
Исправка на Оглас бр.4/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 13.03.2013 Исправка на оглас
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија