Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Листа на должници бр.10/2022 за долгови доспеани до 30.06.2022 и неплатени до 30.09.2022 година 10.10.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Октомври 2022 29.09.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поднесени барања за прекршочна постапка 13.09.2022 Јавна објава
Оглас бр.08/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 12.09.2022 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 07.09.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2022 за долгови доспеани до 31.05.2022 и неплатени до 31.08.2022 година 07.09.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Септември 2022 05.09.2022 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.08/2022 за долгови доспеани до 30.04.2022 и неплатени до 31.07.2022 година 10.08.2022 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 01.08.2022 Јавна објава
Оглас бр.07/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 11.07.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.07/2022 за долгови доспеани до 31.03.2022 и неплатени до 30.06.2022 година 08.07.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јули 2022 01.07.2022 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.06/2022 за долгови доспеани до 28.02.2022 и неплатени до 31.05.2022 година 09.06.2022 Листа на должници
Оглас бр.06/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 08.06.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јуни 2022 06.06.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 16.05.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.05/2022 за долгови доспеани до 31.01.2022 и неплатени до 30.04.2022 година 10.05.2022 Листа на должници
Оглас бр.05/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 09.05.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Мај 2022 04.05.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 03.05.2022 Јавна објава
Оглас бр.04/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 11.04.2022 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 11.04.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.04/2022 за долгови доспеани до 31.12.2021 и неплатени до 31.03.2022 година 08.04.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2022 04.04.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 29.03.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 18.03.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2022 за долгови доспеани до 30.11.2021 и неплатени до 28.02.2022 година 10.03.2022 Листа на должници
Оглас бр.03/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.03.2022 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2022 09.03.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 07.03.2022 Јавна објава
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија