Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Бебешки производи и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 8715 00 10 00

- Бебешки колички

2. Ех.9403 60 90 00

-- Друг мебел;Друг дрвен мебел
*Бебешко креветче од дрво
 

3. Ех.9403 89 00 00

 --Друг мебел; Мебел со други материјали,вклучувајќи и трска,врба,бамбус или слични материјали; Друго
*Бебешко креветче од друг материјал

4. Ех 9401 80 00 00

-- Седишта; Други седишта, со метални скелети; Други
*Бебешки седишта за возила, транспортер,релаксатор,хранилки
 
 

5. Ех. 9401 61 00 00

  -- Седишта; Други седишта, со дрвени скалети; тапацирани
*Бебешки седишта за возила, транспортер,релаксатор,хранилки

6. Ех. 9401 69 00 00

--Седишта;Други седишта,со дрвени скелети;други
*Бебешки седишта за возила, транспортер,релаксатор,хранилки
 

7. Ех. 9401 71 00 00

--Седишта;Други седишта,со метални скелети;дтапацирани
*Бебешки седишта за возила, транспортер,релаксатор,хранилки

 

8. Ех. 9401 79 00 00

  --Седишта; Други седишта
*Бебешки седишта за возила, транспортер,релаксатор,хранилки

9. Ех.3922 10 00 00

-Кади, туш кади, садопери и лавабоа
*бебешка када

 

10. Ех. 3926 90 97 90

 ----Други производи од пластични маси; Друго;Друго; Друго
*Цуцли од пластични маси

 

11. Ех.4014 90 00 00

 -Хигенски и фармацевски производи (вклучувајќи цуцли) од гума освен тврда гума, со прибор или без прибор од тврда гума; Друго
*Цуцла од гума

12. Ех.7013 99 00 00

 --Производи од стакло од видови што се употребуваат во кујна; Други производи од стакло; Други
*Бебешки шишиња од стакло

13. Ех.3924 10 00 00

 - Трпезни садови и кујнски садови и прибор
*Бебешки шишиња од пластика

 

14. Ех.9619 00 50 00

-Пелени и влошки за бебиња и слични производи; Од други текстилни материјали; Пелени и влошки за бебиња и слични производи
*Пелени и влошки за бебиња
 

15. Ех. 9619 00 81 10

-Пелени и влошки за бебиња, и слични производи; Од други материјали; пелени и влошки за бебиња и слични производи; Пелени и влошки за бебиња; ОдД хартиена пулпа, хартија,целуозна вата или листови и ленти од целуозни влакна
*Пелени и влошки за бебиња
 

16. Ех.9619 00 30 00

-Пелени и влошки за бебињаи слични производи, Од вата од текстилни материјали
*Пелени и влошки за бебиња
 

17. Ех.9619 00 81 90

-Пелени и влошки за бебињаи слични производи, Од други материјали; Пелени и влошки за бебиња и слични производи; Пелени и влошки за бебиња; Друго
*Пелени и влошки за бебиња
 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија