Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 0602 10 10 00 Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми: Лозни
2. 0602 10 90 00 Невжилени резници и калем-гранчиња, калеми: Други
3. 0602 20 10 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, калемени или некалемени:Лозни
4. 0602 20 90 00 Садници на јастиво овошје или јатчесто овошје, вклучувајќи ги и оние во форма на грмушки или џбунови, калемени или некалемени: Други
5. 0602 90 10 00 Мицелиум за печурки
6. 0602 90 30 00 Садници на зеленчук и јагоди
7. 0701 10 00 00 Компир: За сеидба
8. 0703 10 19 10 Кромид: За сеидба
9. 0703 10 19 30 Кромид: Арпаџик
10. 0703 20 00 10 Лук: За сеидба
11. 0703 90 00 10 Праз и други лукови: За сеидба
12. 0712 90 11 00 Пченка шеќерец (Zea mays var. saccharat): Хибриди за сеидба
13. 0713 10 10 00 Грашок (Pisim sativum): За сеидба
14. 0713 33 10 00 Грав обичен (Phaseolus vulgaris): За сеидба
15. 0713 40 00 10 Леќа: За сеидба
16. 0713 90 00 10 Друг мешунест зеленчук: За сеидба
17. 1001 10 00 10 Тврда пченица: За сеидба
18. 1001 90 91 00 Обична пченица и наполица:За сеидба
19. 1002 00 00 10 'Рж: За сеидба
20. 1003 00 10 00 Јачмен: За сеидба
21. 1004 00 00 10 Овес: За сеидба
22. 1005 10 11 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Двојни хибриди и врвни хибриди
23. 1005 10 13 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Тројни хибриди
24. 1005 10 15 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Прости хибриди
25. 1005 10 19 00 Пченка: За сеидба: Хибридна: Друго
26. 1005 10 90 00 Пченка: За сеидба: Друго
27. 1006 10 10 00 Ориз во лушпа (арпа или суров): За сеидба
28. 1007 00 10 00 Соргово зрно: Хибриди за сеидба
29. 1008 90 90 10 Други жита: За сеидба
30. 1201 00 10 00 Соја во зрно: За сеидба
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија