Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Пелети, печки на пелети и котли на пелети, распоредени во следниве тарифни броеви од Царинската тарифа

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 4401 31 00 00

--Дрвени пелети

2. Ех. 7321 89 00 00

--Печки за загревање на простории, други апарати, други, вклучувајќи апарати за цврсти горива
* Печки за загревање на простории на пелети
 

3. Ех. 8403 10 10 00

--Котли за централно греење, котли, од леано железо
* Котли за централно греење на пелети
 

4. Ех. 8403 10 90 00

--Котли за централно греење, котли, друго
* Котли за централно греење на пелети
 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија