Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на законска регулатива
Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување
Име: Закон за отпишување на камати на доспеани обврски по основ на даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување
Објава: Службен весник на РМ, бр.159/08
Важи од: 22.12.2008 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за отпишување на пресметаните неплатени камати по основ на обврски за јавни давачки кои доспеале за плаќање до 31 декември 2008 година, и тоа:

  1. персонален данок на доход
  2. данок на добивка
  3. данок на додадена вредност
  4. даноци на имот
  5. придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување
Pdf_16   Превземи го документот  (105 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија