Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Recnik
Регистрација на поврзано лице

Регистрацијата на поврзано лице овозможува две или повеќе лица регистрирани за целите на ДДВ да се пријават како едно лице кое подлежи на оданочување со ДДВ, односно како еден даночен обврзник за ДДВ и истото ќе се третира како и секое друго единечно лице регистрирано за целите на ДДВ.


Услови за регистрација на поврзано лице

За да се регистрира едно поврзано лице мора да бидат исполнети следните услови:

  • лицата да се регистрирани за целите на ДДВ;
  • лицата да не вршат повеќе од 40% од вкупниот промет во претходната година на име промет ослободен од данок без право на одбивка; и
  • меѓу лицата да постои организациска, сопственичка или управувачка поврзаност.
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија