Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Recnik
Придонеси

За сите нејаснотии со кои се соочувате во праксата , а се во врска со интегрираната наплата на социјални придонеси и персонален данок на плата, можете да се обратите до одговорните лица (менаџери) за “бруто-плата“ во рамките на дирекција на УЈП на која припаѓате:

Дирекција за големи даночни обврзници
Контакт: Живко Мијовски
моб. 076/464 424
е-пошта: zhivko.mijovski@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Битола
Контакт: Пеце Стојановски
тел. 047/235 502 лок.115
моб. 076/464 093
е-пошта: pece.stojanovski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Тетово
Контакт: Ѓокица Шурдоски
тел. 044/335 515 лок.106
моб. 076/446 370
е-пошта: gjokica.shurdoski@ujp.gov.mk
 

Регионална дирекција Скопје
Контакт: Зоран Блажевски
тел. 02/3163 411 лок.206
моб. 076/464 888
е-пошта: zoran.blazevski@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Штип
Контакт: Светлана Атанасовска
тел. 032/397 818 лок.118
моб. 076/464 709
е-пошта: svetlana.atanasovska@ujp.gov.mk  
Регионална дирекција Прилеп
Контакт: Петре Котески
моб. 076/464 291
е-пошта: petre.koteski@ujp.gov.mk
 
Регионална дирекција Струмица
Контакт: Томе Далакчиев
моб. 076/446 719
е-пошта: tome.dalakchiev@ujp.gov.mk
   

За повеќе информации во врска со концептот бруто-плата, пресметка и уплата на плата, придонеси и персонален данок на доход изберете:

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија