Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Враќање на данокот на добивка

Доколку даночниот обврзник во вид на аконтација платил поголем износ на данок од износот што бил должен да го плати, може од УЈП да бара враќање на повеќе платениот износ. Управата за јавни приходи е должна повеќе платениот данок на добивка да му го врати на обврзникот на негово барање, во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за враќање.

Пребивање на повеќе платениот данок на добивка со месечните аконтации

Доколку даночниот обврзник не побара враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот износ се смета за аконтација за наредниот период.

Пребивање на повеќе платениот данок на добивка со останатите даночни обврски

Враќањето на данокот се спроведува и со пребивање на повеќе платениот данок на добивка со пристигнатите даночни долгови на даночниот обврзник по друг основ.

По барањето на даночниот обврзник за враќање или за пребивање на повеќе платениот данок, УЈП донесува соодветно решение. Доколку и по пребивањето се утврди дека даночниот обврзник сеуште побарува данок, Управата за јавни приходи има обврска решението за враќање на данокот да го донесе во најкус можен рок.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија