Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Придонеси

За сите нејаснотии со кои се соочувате во праксата, а се во врска со интегрираната наплата на социјални придонеси и персонален данок на плата, можете да се обратите до одговорните лица (менаџери) за “бруто-плата“ во рамките на дирекција на УЈП на која припаѓате:

   Дирекција за големи даночни обврзници
Контакт: Елена Дулиќ
моб. 076/446 592
е-пошта: elena.dulikj@ujp.gov.mk
 

Регионална дирекција Скопје
Контакт: Зоран Блажевски
тел. 02/3163 411 лок.206
моб. 076/464 888
е-пошта: zoran.blazevski@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Тетово
Контакт: Ѓокица Шурдоски
тел. 044/335 515 лок.106
моб. 076/446 370
е-пошта: gjokica.shurdoski@ujp.gov.mk
Регионална дирекција Битола
Контакт: Пеце Стојановски
тел. 047/235 502 лок.115
моб. 076/464 093
е-пошта: pece.stojanovski@ujp.gov.mk
     

Регионална дирекција Прилеп
Контакт: Светлана Андоноска
моб. 076/464 222
пошта: svetlana.andonoska@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Струмица
Контакт: Горан Мишовски
моб. 076/402 092
е-пошта: goran.mishovski@ujp.gov.mk
Регионална дирекција Штип
Контакт: Светлана Атанасовска
тел. 032/397 818 лок.118
моб. 076/464 709
е-пошта: svetlana.atanasovska@ujp.gov.mk

За повеќе информации во врска со концептот бруто-плата, пресметка и уплата на плата, придонеси и персонален данок на доход изберете:

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија