Memorandum_mk
Данок на личен доход

[Да се внесе]

Преглед
Име на регулатива
Данок
Регулатива
Важи од
Данок на личен доход
Закони
01.01.2023 
Данок на личен доход
Закони
19.04.2021 
Данок на личен доход
Закони
09.11.2020 
Данок на личен доход
Правилници
29.06.2019 
Данок на личен доход
Правилници
27.12.2019 
Данок на личен доход
Правилници
18.01.2020 
Данок на личен доход
Правилници
23.04.2021 
Данок на личен доход
Правилници
07.05.2019 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2021 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2022 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2022 
Данок на личен доход
Правилници
20.04.2021 
Данок на личен доход
Правилници
07.05.2019 
Данок на личен доход
Правилници
15.04.2020 
Данок на личен доход
Правилници
31.01.2020 
Данок на личен доход
Правилници
19.03.2019 
Данок на личен доход
Правилници
09.01.2021 
Данок на личен доход
Правилници
01.01.2024 
Данок на личен доход
Правилници
19.03.2019 
Данок на личен доход
Правилници
27.12.2019 
Данок на личен доход
Уредби
22.06.2020 
Данок на личен доход
Уредби
12.06.2020 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија