Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Recnik
Даночни приходи во 2017 година

- износи во милиони денари
- релација - индекси

ДАНОЧНИ ПРИХОДИ
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2017
НАПЛАТA
01.01.-31.12.2016

ИНДЕКС:
2017/2016

Данок на добивка 11,353 10,769 105,43%
Персонален данок на доход 15,263 14,205 107,45%
Данок на додадена вредност 47,870 45,949 104,18%
ВКУПНО 74,486 70,922 105,03%
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија