Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
Преглед на образец
Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивката
Кратко име: ДД-ИД
Тип на данок: Данок на добивка

Износот којшто се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката, било да е во паричен или непаричен облик, се оданочува во моментот на исплатата.
Под исплата на дивиденди и на други распределби од добивката се подразбираат дивидендите исплатени во пари, во удели, односно во акции на друштвото.

НАПОМЕНА: Овој образец го поднесуваат даночните обврзници кои вршат исплати на дивиденди и други исплати од добивки од акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката.

Пресметката на данокот се врши на образецот “ДД-ИД“ кој се доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку https://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Превземи го документот  (313 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија