Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Recnik
Преглед на образец
Пријава за регистрација на фискален систем на опрема
Кратко име: ФА-01
Тип на данок: Фискализација

Фискалниот апарат го регистрира вкупниот промет на продадени добра, извршени услуги и висината на данокот. Образецот за пријава за регистрација на фискален систем на опрема го пополнуваат сите даночни обврзници освен оние кои се наведени во членот 9 од Законот за регистрирање на готовински плаќања.

По набавката на фискалниот апарат или инсталирање на електронскиот систем, даночниот обврзник го пријавува истиот во Управата за јавни приходи и овластениот сервисен центар поради пуштање во употреба (фискализирање) и воведување во Регистарот на фискализирани фискални апарати по даночни обврзници и деловни објекти.

Pdf_16   Пријава за регистрација на фискален систем на опрема  (667 KB)
 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија