Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Отворени повици
Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.01/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.01.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2022 за долгови доспеани до 30.09.2021 и неплатени до 31.12.2021 година 10.01.2022 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2022 04.01.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 24.12.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 17.12.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.12/2021 за долгови доспеани до 31.08.2021 и неплатени до 30.11.2021 година 10.12.2021 Листа на должници
Оглас бр.11/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 09.12.2021 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2021 02.12.2021 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 23.11.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 22.11.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.11/2021 за долгови доспеани до 31.07.2021 и неплатени до 31.10.2021 година 10.11.2021 Листа на должници
Оглас бр.10/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 09.11.2021 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2021 01.11.2021 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредна достава на Известувања и Решенија за сторен прекршок 26.10.2021 Јавна објава
Исправка на Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 14.10.2021 е-Аукции
Оглас бр.09/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.10.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.10/2021 за долгови доспеани до 30.06.2021 и неплатени до 30.09.2021 година 08.10.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 27.09.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2021 за долгови доспеани до 31.05.2021 и неплатени до 31.08.2021 година 10.09.2021 Листа на должници
Оглас бр.08/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 06.09.2021 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 30.08.2021 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 18.08.2021 Јавна објава
Листа на должници бр.08/2021 за долгови доспеани до 30.04.2021 и неплатени до 31.07.2021 година 11.08.2021 Листа на должници
Листа на должници бр.07/2021 за долгови доспеани до 31.03.2021 и неплатени до 30.06.2021 година 16.07.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 12.07.2021 Јавна објава
Оглас бр.07/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 12.07.2021 е-Аукции
Листа на должници бр.06/2021 за долгови доспеани до 28.02.2021 и неплатени до 31.05.2021 година 29.06.2021 Листа на должници
Листа на должници бр.05/2021 за долгови доспеани до 31.01.2021 и неплатени до 30.04.2021 година 17.06.2021 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 14.06.2021 Јавна објава
Оглас бр.06/2021 за продажба на движни и недвижни ствари 08.06.2021 е-Аукции
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија