Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Јавна објава за уредно доставување на Известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 27.04.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поднесени барања за прекршочна постапка 27.04.2023 Јавна објава
Оглас бр.04/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 10.04.2023 е-Аукции
Листа на должници бр.04/2023 за долгови доспеани до 31.12.2022 и неплатени до 31.03.2023 година 10.04.2023 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на известувања по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 06.04.2023 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Април 2023 03.04.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 22.03.2023 Јавна објава
Листа на должници бр.03/2023 за долгови доспеани до 30.11.2022 и неплатени до 28.02.2023 година 10.03.2023 Листа на должници
Оглас бр.03/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 09.03.2023 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2023 01.03.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 22.02.2023 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 21.02.2023 Јавна објава
Листа на должници бр.02/2023 за долгови доспеани до 31.10.2022 и неплатени до 31.01.2023 година 10.02.2023 Листа на должници
Оглас бр.02/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 09.02.2023 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2023 02.02.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решенија по поднесени барања за прекршочна постапка 13.01.2023 Јавна објава
Оглас бр.01/2023 за продажба на движни и недвижни ствари 12.01.2023 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2023 за долгови доспеани до 30.09.2022 и неплатени до 31.12.2022 година 10.01.2023 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2023 03.01.2023 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на опомена за плаќање на неплатен долг за данок на добивка, и решенија за утврдување на даночна гаранција и даночен гарант 16.12.2022 Јавна објава
Листа на должници бр.12/2022 за долгови доспеани до 31.08.2022 и неплатени до 30.11.2022 година 09.12.2022 Листа на должници
Оглас бр.11/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 07.12.2022 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на Решенија по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 07.12.2022 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2022 05.12.2022 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања и решенија за сторен прекршок за правните лица и одговорните лица/физички лица 02.12.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за ДДВ за правното лице, записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното лице и одговорното лице 18.11.2022 Јавна објава
Оглас бр.10/2022 за продажба на движни и недвижни ствари 10.11.2022 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2022 за долгови доспеани до 31.07.2022 и неплатени до 31.10.2022 година 10.11.2022 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правните лица и одговорните лица/физички лица 09.11.2022 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на Известување по барање за поведување на прекршочна постапка за правни лица и одговорни лица/физички лица 04.11.2022 Јавна објава
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија