Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Средства за заштита на растенија

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија