Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Средства за заштита на растенија

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
1. 3808 Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, средства против 'ртење и средства за регулација на растењето на растенијата, дезинфектанти и слични производи, подготвени во форма или пакување за продажба на мало или како препарати или производи (на пр,сулфурирани ленти, фитили, свеќи и хартии за убивање муви)

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија