Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Земјоделска механизација

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
61. 8701 90 25 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 37 kW но не надминува 59 kW
62. 8701 90 31 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 59 kW но не надминува 75 kW
63. 8701 90 35 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 75 kW но не надминува 90 kW
64. 8701 90 39 00 Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Нови, со моќност: Што надминува 90 kW
65. 8701 90 50 00 Трактори (освен оние од тар. број 8709): Земјоделски (освен трактори управувани од пешаци) и шумски трактори: Употербувани
66. 8716 20 00 00 Самонатоварни или самоистоварни приколки и полуприколки за земјоделски цели
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија