Memorandum_mk
Општа даночна регулатива

Опшатата даночна регулатива овозможува преглед на акти кои го регулираат делокругот, организацијата, начинот на вршење на работата и раководењето со Управата за јавни приходи;  даночната постапка и сл.

Преглед
Име на регулатива
Данок
Регулатива
Важи од
Општа даночна регулатива
Закони
23.02.2018 
Општа даночна регулатива
Закони
13.11.2015 
Општа даночна регулатива
Закони
14.01.2019 
Општа даночна регулатива
Кодекс
29.10.2013 
Општа даночна регулатива
Одлуки
28.12.2015 
Општа даночна регулатива
Полиса
16.06.2017 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
31.07.2016 
Општа даночна регулатива
Правилници
24.03.2011 
Општа даночна регулатива
Правилници
05.02.2019 
Општа даночна регулатива
Упатства
12.03.2012 
Општа даночна регулатива
Упатства
22.01.2014 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија