Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Посебни даночни постапки за утврдување на персонален данок

Во посебните постапки за утврдување на персоналниот данок, Управата за јавни приходи утврдува дали лицетo поседува имот или располага со средства поголеми од оданочените, кои потекнуваат од приходи на кои не е утврден данок или не е доволно утврден и чие потекло не може да се докаже. Доколку УЈП утврди дека имотот или средствата се поголеми од оданочените, донесува решение за утврдување на данокот на тој приход.

Основа за пресметување на данокот преставува разликата помеѓу вредноста на имотот и докажаната висина на средствата за нејзино стекнување. Данокот на непријавените приходи се пресметува по стапка од 70%.

Управата за јавни приходи го утврдува данокот врз основа на податоците во даночната пријава, деловните книги што ги води обврзникот, службените податоци со кои располага УЈП и врз основа на други податоци и докази до кои ќе дојде во постапката за утврдување на данокот.

 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија