Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Recnik
Стапки по видови социјални придонеси и просечна плата по работник

Вид на придонес Стапка
2018-2010
Стапка
2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување
за случај на повреда на работа и професионално заболување
0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,4%

Придонес за стажот на осигурување
што се смета со зголемено траење
Стапка
2018-2011
Стапка
2010
Стапка
2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,5% 1,77% 1,77%

 

Просечната плата по работник во Р. Македонија 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
34.079 32.877 32.268 31.644 30.902 30.595 30.591 30.349 29.829 27.507
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија