Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Recnik
Стапки по видови социјални придонеси и просечна плата по работник

Вид на придонес Стапка
2020-2023
Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2010
Стапка
2009
Задолжително пензиско и инвалидско осигурување 18,8% 18,8% 18,4% 18% 19%
Задолжително здравствено осигурување 7,5% 7,5% 7,4% 7,3% 7,5%
Дополнителен придонес за здравствено осигурување
за случај на повреда на работа и професионално заболување
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Задолжителен придонес за осигурување во случај на невработеност 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4%

Придонес за стажот на осигурување
што се смета со зголемено траење
Стапка
2020-2023
Стапка
2021-2020
Стапка
2019
Стапка
2018-2011
Стапка
2010
Стапка
2009
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 18 месеци 9,4% 9,4% 9,20% 9% 9% 9,50%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 17 месеци 7,83% 7,83% 7,67% 7,5% 7,5% 7,92%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 16 месеци 6,27% 6,27% 6,13% 6% 6% 6,33%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 15 месеци 4,7% 4,7% 4,60% 4,5% 4,5% 4,75%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 14 месеци 3,13% 3,13% 3,07% 3% 3% 3,17%
12 месеци што се сметаат во стаж на осигурување како 13 месеци 1,57% 1,57% 1,53% 1,5% 1,77% 1,77%

Просечната плата по работник во РСМ
2028  2027  2026 2025 2024
/  /  /  / 57.609
 2023 2022  2021 2020  2019
49.397 43.509 41.141 38.319 36.017
2018 2017 2016 2015 2014
34.079 32.877 32.268 31.644 30.902
2013 2012 2011 2010 2009
30.595 30.591 30.349 29.829 27.507

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија