Memorandum_mk
Односи со јавност


Комуникацијата со медиумите се одвива преку Оддел за односи со јавност и комуникација, односно Портпаролот на УЈП.

За начинот на остварување на комуникација со средствата за јавно информирање, главните начела на комуникацијата, политиката на информирање... на Управата за јавни приходи, преземете го „Упатството за односи со јавноста и комуникација со медиумите“.

 

Година Месец Тип на соопштение  

17.07.2024
ПОДДРШКА ОД ММФ ЗА ВИЗИЈА И ПОВЕЌЕГОДИШНА СТРАТЕГИЈА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА УЈП
Директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова во тек на изминатите денови одржа виртуелни работни состаноци со даночниот советник од главната канцеларија на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ ) во Вашингтон, Мајкл Харди и со регионалниот даночен советник од ММФ Дмитри Јегоров...
 
13.07.2024
РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ГОТОВИНСКИОТ ПРОМЕТ ПРЕКУ ФИСКАЛЕН СИСТЕМ НА ОПРЕМА (ФИСКАЛНИ КАСИ)
Даночните обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кој плаќањето се извршува во готово, должни се да го регистрираат готовинскиот промет преку фискален систем на опрема (фискални каси) и да издаваат фискални сметки.
 
12.07.2024
СИСТЕМИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ СЕ ВО ФУНКЦИЈА
Управата за јавни приходи известува дека денес 12.07.2024 година, поради опожарување на оптички кабли кај повеќе телекомуникациски оператори меѓу кои и операторот кој обезбедува услуга за интернет симетричен пристап на УЈП, системите за електронски услуги не беа достапни во периодот од 07:40 до 11.30 часот...
 
12.07.2024
ВРШИТЕЛИ НА ДЕЈНОСТ ОД ВРЕМЕН КАРАКТЕР (ФИЗИЧКИ ЛИЦА) - ПОДНЕСЕТЕ БАРАЊЕ ЗА ПАУШАЛНО ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД
Управата за јавни приходи се обраќа кон сите физички лица кои вршат определена дејност од времен карактер (продавачи на крофни, пуканки, пченка, цедени сокови, изнајмувачи на педалинки, кајчиња, велосипеди, лежалки, сликање со влекачи и друго)...
 
12.07.2024
ГРАЃАНИ - ЗАКУПОДАВАЧИ - ПРИЈАВЕТЕ ГO ДОХОДОТ ОСТВАРЕН ОД ЗАКУП ИЛИ ПОДЗАКУП НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
Доходот кој го остварувате по основ на издавање во закуп или подзакуп на станбени простории, соби, апартмани, простории за одмор и рекреација (викендици), гаражи и сл. непосредно или преку AirBnb , Booking.com, FB, Кајак и други платформи подлежи на оданочување со данок на личен доход и истиот треба да се пријави во Управата за јавни приходи преку системот „е-Даночни услуги“...
 
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија