Memorandum_mk
Контакт

     www.ujp.gov.mk
     * користење на ujp.gov.mk

     info@ujp.gov.mk
     www.facebook.com/UpravaJP/

     Инфо центар 0800 33 000 (само од фиксни оператори) или 02/3253 200

     Пријави неправилности 198

     е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk/
     * контакт лица за техничка поддршка

     е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk
     * контакт лица за техничка поддршка

     е-Аукции http://e-aukcii.ujp.gov.mk
     Одговорни лица за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост
     Даночни канцеларии

     Овластеното лице на УЈП, за заштитено внатрешно пријавување кликни тука

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија