Memorandum_mk
За Управата за јавни приходи

Адреса
Управа за јавни приходи / Генерална дирекција Скопје
бул.Кузман Јосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
тел. 02/33299 500; факс 02/3281 010
Инфо центар 0800 33 000 и 02/3253 200
е-пошта: info@ujp.gov.mk

Директор: Сања Лукаревска

Заменик директор: Насер Демири

Број на вработени (2018): 1.172

Број на даночни обврзници (2018)

  • Правни лица - 109.226
  • Вршители на дејност - 217.661
  • ДДВ обврзници - 42.073
  • Граѓани - 522.777 (кои поднеле доброволно и службено утврдена Годишна даночна пријава)

Приходи од даноци (2018): 81.558.433.725 МКД

Приходи од придонеси (2018): 66.836.848.626 МКД

Профил на Управа за јавни приходи

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Македонија