Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Recnik
05.07.2024
РЕГИСТРИРАНА ПРВАТА СТРАНСКА КОМПАНИЈА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДДВ ПРЕКУ ДАНОЧЕН ЗАСТАПНИК

Денес во Управата за јавни приходи - Регионалната Дирекција Скопје се изврши регистрација на првата странска компанија која нема свое седиште, подружница или претставништо, а врши промет на добра и услуги кои се предмет на оданочување со ДДВ во земјата преку даночен застапник. Согласно со последните измени на Законот за данок на додадена вредност, странските лица кои имаат обврска да се регистрираат за цели на ДДВ во земјата, се обврзани да назначат даночен застапник.

Овој даночен застапник ќе биде овластен застапник пред даночниот орган и во име и сметка на странската компанија ќе го пресметува данокот, ќе поднесува даночна пријава, ќе го плаќа данокот односно камата во случај на задоцнето плаќање на данокот и ќе води сметководствена евиденција. Согласно Законот за ДДВ, даночниот застапник исто така солидарно ќе гарантира за данокот на додадена вредност кој го должи странското лице регистрирано за цели на ДДВ.

Во оваа насока беше и состанокот кој Директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова, го одржа вчера (04 јули) со потенцијални даночни застапници на тема имплементација на членот 9-б од Законот за данокот на додадена вредност (даночен застапник за целите на данокот на додадена вредност).
Директорката и потенцијалните даночни застапници заедно со претставници од Управата за јавни приходи и Министерството за финансии разговараа за отворените прашања и за административните чекори во регистрирањето странските лица како ДДВ обврзници и исполнување на нивните обврски за плаќање ДДВ во земјата. Директорката Петрова укажа дека Управата за јавни приходи ќе обезбеди непречено одвивање на процесот на регистрирање и оптимизирање на истиот со цел обезбедување на правна сигурност како за странските лица така и за даночните застапници во земјата.

На овој начин како што појасни Петрова, ќе се превенираат потенцијални случаи на даночни прекршоци, правилно спроведување на законите и регулативите, што пак од друга страна ќе резултираат со подобро управување на фискалните ресурси, создавање на фер третман на сите учесници на пазарот.
На состанокот сите се согласија дека е најважно што побргу да започне регистрацијата и собирањето на ДДВ од странските лица кои вршат промет на добра и услуги во земјата, бидејќи со истото се обезбедува и правичност кон домашните даночни обврзници како и полнење на буџетот со дополнителни приходи од ДДВ. Во оваа насока УЈП во следните неколку денови ќе започне со комуникација со странски даночни обврзници кои вршат промет во земјата и треба да се регистрираат за ДДВ преку даночни застапници. 

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија