Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите да го проследат Настанот на кој ќе биде претставен новиот Систем за проценка на ризици кој што е Донација на Австриската агенција за развој од Австрија...