Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на брифинг за медиуми на тема „Граѓани - Пријавување на приходи и данок преку новиот систем e-pdd.ujp.gov.mk и поднесување на Годишна даночна пријава за 2017“ на кој ќе бидат презентирани новите рокови и начин на пријавување на приходи од кирија, капитална добивка, продажба на сопствени земјоделски производи, приходи од странство и други приходи…, како и за обврските на граѓаните за поднесувањето на Годишни даночни пријави за 2017 година...