Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на прес конференција на којашто ќе бидат презентирани највисоките годишни бруто приходи кои што биле пријавени во Годишната даночна пријава (ГДП) за 2017-та година...