Управата за јавни приходи ги поканува претставниците на медиумите на прес конференција на којашто ќе бидат презентирани техничките можности преку коишто граѓаните ќе може да го користат правото на поврат на 15% од износот на платениот ДДВ....