Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Оглас бр.2/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 01.02.2013 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2013 28.01.2013 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.1/2013 за продажба на движни и недвижни ствари 14.01.2013 е-Аукции
Јавен оглас бр.01/2013 за вработување во Управа за јавни приходи 08.01.2013 Вработување
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2013 26.12.2012 Мобилен даночен шалтер
Јавна покана за поднесување на Годишна даночна пријава (образец "ПДД-ГДП"), за утврдување на персоналниот данок на доход за 2012 година 24.12.2012 Јавна покана
Јавен повик за уредна достава на решенија на Управата за јавни приходи бр.01 и 02/2012 19.12.2012 Јавна покана
Оглас бр.20/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 06.12.2012 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2012 29.11.2012 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.19/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 22.11.2012 е-Аукции
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2012 09.11.2012 Мобилен даночен шалтер
Јавен оглас бр.02/2012 за вработување во Управа за јавни приходи 08.11.2012 Вработување
Оглас бр.18/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 06.11.2012 е-Аукции
Оглас бр.17/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 19.10.2012 е-Аукции
Оглас бр.16/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 04.10.2012 е-Аукции
Оглас бр.15/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 19.09.2012 е-Аукции
Оглас бр.14/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 05.09.2012 е-Аукции
Оглас бр.13/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.08.2012 е-Аукции
Оглас бр.12/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 06.08.2012 е-Аукции
Оглас бр.11/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 20.07.2012 е-Аукции
Оглас бр.10/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 04.07.2012 е-Аукции
Оглас бр.09/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.06.2012 е-Аукции
Јавен повик за аплицирање на кандидати за волонтирање во Управата за јавни приходи 15.06.2012 Волонтирање
Оглас бр.08/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 05.06.2012 е-Аукции
Оглас бр.07/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 21.05.2012 е-Аукции
Оглас бр.06/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 03.05.2012 е-Аукции
Оглас бр.05/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 18.04.2012 е-Аукции
Оглас бр.04/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 03.04.2012 е-Аукции
Оглас бр.03/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 14.03.2012 е-Аукции
Оглас бр.02/2012 за продажба на движни и недвижни ствари 14.02.2012 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија