Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Recnik
Односи со јавност

15.02.2017
До 15-ти Март се очекува над 400 илјади граѓани да поднесат Годишна даночна пријава во УЈП
Апелираме граѓаните да не ги чекаат последните денови пред истекот на рокот (15-ти Март 2017) за поднесување на Годишна даночна пријава (образец ПДД-ГДП), а со цел избегнување на метежи на даночните шалтери. Имено, заклучно со 13.02.2017 година, 51.616 граѓани ја исполнија својата даночна обврска, а во наредниот период се очекува уште над 350 илјади даночни обврзници да ги пријават приходите во УЈП, односно обврзниците кои во изминатата 2016 година освен плата или пензија или приход од земјоделска/самостојна дејност, оствариле и други дополнителени приходи...
 
02.02.2017
НАСОКИ ЗА НАЧИНОТ НА ПОДГОТОВКА НА МПИН ПРЕСМЕТКА ОД СТРАНА НА ИЗВРШИТЕЛ
Од 01.01.2017 година со стапување на сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување од 17.10.2016 година извршителите стануваат обврзници за пресметка и уплата на придонеси за обврзник за плаќање за кој имаат спроведено наплата од парични средства за придонеси по основ извршување на судска пресуда...
 
26.01.2017
Продолжување на роковите за поднесување на ДДВ-04 и Годишните извештаи
Согласно Законот за даночна постапка, во услови на масовно, а отежнато поднесување на даночни пријави и извештаи преку системот е-Даноци, се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека роковите за поднесување на ДДВ-04 пријавата и Годишните даночни извештаи се продолжуваат, и тоа: за ДДВ-04 пријава, крајниот рок за поднесување 25.01.2017 се продолжува за 5 (работни дена), односно крајниот рок за поднесување на ДДВ-пријавите ќе се смета 01.02.2017 година; за Годишните извештаи (обрасци ПДД-ГИ/ОЗП, ПДД-ГИ/ОЦО, ПДД/ГИ-ЗП, ПДД-ГИ), крајниот рок за поднесување 31.01.2017 се продолжува за 5 (работни дена), односно крајниот рок за поднесување на Годишните извештаи ќе се смета 07.02.2017 година.
 
25.01.2017
БРУТО ПЛАТА 2017 - НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ
Просечната плата по работник во Република Македонија, според податоците на Државниот завод за статистика објавени во Јануари 2017 година изнесува 32.877 денари. Обврзниците треба да ја преземат новата верзија на клиентскиот софтвер (МПИН) која го содржи новиот параметар...
 
25.01.2017
Препораки за поднесувањe на ДДВ-пријави и Годишни извештаи преку е-Даноци
Поради масовното поднесување на даночни пријави и годишни извештаи во овој период, а со цел да не се успорува системот е–Даноци се препорачува обврзниците да ги поднесуваат ДДВ-пријавите во текот на денешниот ден (краен рок) преку системот е-Даноци, а приоритет на Годишните даночни извештаи да дадат во наредните денови земајќи во предвид дека рокот за поднесување на истите е до 31 јануари 2017 година.
 
Среда, 25.01.2017 11:00 - 12:00, х.Холидеј Ин
Прием на нови 170 субјекти во групата на големи даночни обврзници
Ги покануваме претставниците на медиумите на Конференција по повод приемот на нови 170 субјекти во Дирекцијата за големи даночни обврзници (ДГДО). Настанот ќе се одржи во х.Холидеј Ин, на 25ти јануари 2017/среда, во 11.00 часот...
 
20.01.2017
Насоки за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ-04 пријава, во случај на барање од УЈП
Се известуваат ДДВ обврзниците и сметкодителите дека Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници достави барање за информации заради утврдување на веродостојноста на податоците искажаните во поединечните полиња на даночната пријава “ДДВ-04“ (согласно член 57, 60 и 62 од Законот за даночна постапка „Службен весник на РМ“, бр.13/06...23/16)...
 
18.01.2017
ДО 15 ФЕВРУАРИ – ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА УПЛАТЕНИОТ ДАНОК ПО ЗАДРШКА
Домашните правни лица, домашните физички лица - регистрирани за вршење на дејност, странските правни лица или странските физички лица (нерезиденти) со постојана деловна единица во Република Македонија кои вршат исплати на приходи кон странско правно лице кои подлежат на оданочување со задржан данок согласно Законот за данокот на добивка, должни се при исплатата на приходот да го задржат и да го уплатат данокот на соодветната уплатна сметка истовремено со исплатата на приходот. Исплатувачот на приходот кој имал обврска да изврши задржување на данокот во 2016 година, има обврска до УЈП да достави Извештај за уплатениот данок по задршка (образец “ДД-И“), најдоцна до 15 февруари 2017 година...
 
 


© Управа за јавни приходи на Република Македонија