Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Recnik
11.05.2016
ДАНОЧНИТЕ ОБВРЗНИЦИ НА ЕУ ГО ФИНАНСИРААТ РЕНОВИРАЊЕТО НА ОБЈЕКТОТ НА УЈП КОЈ БЕШЕ ОШТЕТЕН НА ВЧЕРАШНИТЕ ПРОТЕСТИ

Ја информираме јавноста дека во рамките на вчерашните протести пред објектот на Управата за јавни приходи - Регионална дирекција Скопје нанесена е материјална штета на делот од објектот кој е предмет на реновирање и адаптација во рамки на Проектот „Подобрување на услугите на УЈП кон даночните обврзници“ финансиран преку предпристапните ИПА фондови на Европската Унија.

   

Средствата кои се користат за реновирање и адаптација на овој дел од објектот се обезбедени од сите даночни обврзници на земјите членки на Европската Унија, а за санирање на направената штета и враќање на објектот во претходна состојба, пред неговото официјално отворање и поромоција како финасиски придонес на даночните обврзници на ЕУ, неопходно е користење на дополнителни средства од Буџетот на Република Македонија, односно од даноците кои ги плаќаат даночните обврзници во Република Македонија.

Апелираме граѓаните да внимаваат и да не ги оштетуваат објектите кои се видливо обележани како придонес од даночните обврзници на Европската Унија.

Потсетуваме дека Управата за јавни приходи оперативно ја спроведува даночната политика, го води единствениот даночен регистар и даночните евиденции на даночните обврзници, прима даночни пријави, ги утврдува, врши наплата и поврат на даноци, социјални придонеси од плата и други јавни давачки, врши инспекциски надзор, им дава помош на даночните обврзници за исполнување на нивните даночни обврски, го следи и анализира функционирањето на даночниот систем и дава предлози за негово унапредување, соработува со даночни органи од други држави и дава меѓународна правна помош во даночни предмети.

Наша стратешка определба е да обезбедиме висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и на другите јавни давачки.

Повеќе информации за ИПА проектот на УЈП:
- Соопштение „Реновирање на Контакт / Повикувачки Центар на УЈП со финансиска поддршка на Европска Унија“ од 16.06.2015 година (види линк http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/galerija/pregled/44).
- Соопштение „Поради изведување градежни работи - Привремени локации за пристап до услугите на УЈП - Регионална дирекција Скопје“ од 16.04.2015 година (види линк http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/518).
- Конференција - Oфицијално отпочнување на Проектот „Подобрување на услугите нa УЈП кон даночните обврзници“ финансиран од ЕУ од 04.02.2015 година (види линк http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/nastani/pogledni/148).

 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија