Memorandum_mk
Отворени Повици


 

 

Наслов Датум на објава Тип
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок /известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица/физички лица по поведените барања за прекршочна постапка 05.10.2020 Јавна објава
Листа на должници бр.09/2020 за долгови доспеани до 31.05.2020 и неплатени до 31.08.2020 година 21.09.2020 Листа на должници
Оглас бр.06/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 11.09.2020 е-Аукции
Оглас бр.05/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 13.08.2020 е-Аукции
Јавна објава за уредно доставување на решенија за сторен прекршок / известувања по поднесеното барање за поведување на прекршочна постапка за правните лица и одговорните лица / физички лица по поведените барања за прекршочна постапка 06.08.2020 Јавна објава
Исправка на Оглас бр.04/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 28.07.2020 Исправка на оглас
Оглас бр.04/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 20.07.2020 е-Аукции
Оглас бр.03/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 10.03.2020 е-Аукции
Листа на должници бр.03/2020 за долгови доспеани до 30.11.2019 и неплатени до 29.02.2020 година 10.03.2020 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Март 2020 28.02.2020 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок за правно лица по поведено барање за прекршочна постапка 25.02.2020 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решениjaза сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 19.02.2020 Јавна објава
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 18.02.2020 Јавна објава
Оглас бр.02/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 11.02.2020 е-Аукции
Листа на должници бр.02/2020 за долгови доспеани до 31.10.2019 и неплатени до 31.01.2020 година 10.02.2020 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Февруари 2020 31.01.2020 Мобилен даночен шалтер
Јавен оглас бр.01/2020 за вработување во Управа за јавни приходи 24.01.2020 Вработување
Оглас бр.01/2020 за продажба на движни и недвижни ствари 10.01.2020 е-Аукции
Листа на должници бр.01/2020 за долгови доспеани до 30.09.2019 и неплатени до 31.12.2019 година 10.01.2020 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Јануари 2020 27.12.2019 Мобилен даночен шалтер
Јавна објава за уредно доставување на известувања по поведени барања за прекршочна постапка 17.12.2019 Јавна објава
Оглас бр.12/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 10.12.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.12/2019 за долгови доспеани до 31.08.2019 и неплатени до 30.11.2019 година 10.12.2019 Листа на должници
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Декември 2019 28.11.2019 Мобилен даночен шалтер
Оглас бр.11/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 11.11.2019 е-Аукции
Листа на должници бр.11/2019 за долгови доспеани до 31.07.2019 и неплатени до 31.10.2019 година 08.11.2019 Листа на должници
Јавна објава за уредно доставување на решение за сторен прекршок и известувања по поведените барања за прекршочна постапка 30.10.2019 Јавна објава
Возен ред на мобилни даночни шалтери / Ноември 2019 29.10.2019 Мобилен даночен шалтер
Листа на должници бр.10/2019 за долгови доспеани до 30.06.2019 и неплатени до 30.09.2019 година 10.10.2019 Листа на должници
Оглас бр.10/2019 за продажба на движни и недвижни ствари 09.10.2019 е-Аукции
Страници: 


 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија