Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
31. 0709 60 10 00 Слатки пиперки, свежи или разладени
32. 0709 60 99 10 Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 мај до 14 ноември, свежи или разладени
33. 0709 60 99 90 Пиперки од родот Capsicum или од родот Pimenta од 15 ноември до 14 мај, свежи или разладени
34. 0709 70 Спанаќ, новозеландски спанаќ и лобода, свежи или разладени
35. 0709 90 Друг зеленчук свеж или разладен
36. 0712 20 Кромид, сушен
37. 0712 31 Печурки за јадење од видот Agaricus, сушени
38. 0712 32 Јудино уво ( Auricularia spp.), сушени
39. 0712 33 Желатинозна леденка ( Tremella spp.)
40. 0712 39 Друг зеленчук, сушен
41. 0712 90 05 00 Компири сушени, сечени или несечени или во тенки листови, но понатаму необработени
42. 0712 90 19 00 Пченка шеќерец (Zea maus var. saccharat), освен за сеидба
43. 0712 90 30 00 Домати, сушени
44. 0712 90 50 00 Моркови, сушени
45. 0712 90 90 00 Друг зеленчуки, сушен
46. 0713 10 90 10 Сушен грашок ( Pisum sativum), за човечка употреба
47. 0713 20 Солен сушен грашок (Garbanzos)
48. 0713 31 Грав сушен од видот Vigna mungo (L) Hepperli или Vigna Radiata (L) Wilczek
49. 0713 32 Грав ситен црвен сушен (Adzuki) (Phaseolus) или (Vigna angalaris)
50. 0713 33 90 00 Грав обичен сушен (Phaseolus vulgaris), освен за сеидба
51. 0713 39 Друг грав сушен (Vigna spp., Phaseolus spp.)
52. 0713 40 00 90 Сушена леќа, освен за сеидба
53. 0713 50 Боб сушен (Vicia fabia var, major) и коњски боб сушен (Vicia faba var equine, Vicia faba rav. minor)
54. 0713 90 90 00 Друг сушен мешунунест зеленчук, освен за сеидба
55. Глава 8 ОВОШЈЕ И ЈАТЧЕСТО ОВОШЈЕ ЗА ЈАДЕЊЕ; КОРИ ОД АГРУМИ ИЛИ ОД ДИЊИ И ЛУБЕНИЦИ
56. 1001 10 00 90 Тврда пченица, освен за сеидба
57. 1001 90 99 00 Друг пир, обична пченица и наполица, освен за сеидба
58. 1002 00 00 90 'Рж, освен за сеидба
59. 1003 00 90 90 Јачмен, освен: за сеидба,пиварски и добиточен
60. 1004 00 00 90 Овес, освен за сеидба
Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија