Etax
Физички лица Правни лица Меѓународни организации
Пребарување на даночни
обврзници
Внесете назив, седиште, единствен даночен број (ЕДБ) или матичен број (МБ) на даночниот обврзник
П
В
С
Ч
П
С
Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Recnik
Преглед на повластени даночни стапки
Производи за човечка исхрана и публикации

Реден број Глава / Тарифен број Наименување на стоките според Номенклатурата на царинската тарифа
151. 2006 Зеленчук, овошје, јатчесто овошје, кори од овошје и други делови од растенија, конзервирани во шеќер (кандирани, суви или кристализирани)
152. 2007 Џемови, овошни желеа, мармелади, овошни пиреа и овошни пасти добиени со варење, со додавање или без додавање на шеќер или други средства за засладување
153. Глава 21 РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ИСХРАНА
154. 2209 Оцет и замена за оцет добиени од оцетна киселина
155. 2501 00 91 00 Сол погодна за човечка исхрана
156. Ех 4901 Печатени книги, брошури, летоци и слични печатени материјали, вклучувајќи и слободни листови, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
157. Ех 4902 Весници, списанија и други периодични публикации, илустрирани или не, со или без реклама, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина) и оние кои не се со порнографска содржина
158. Ех 4903 Детски книги со слики, вклучувајќи книги за цртање или боење, кои не се претежно за рекламни цели (кои содржат помалку од 50% рекламна содржина)
159. 0303

Риби, замрзнати, освен рибини филети и друго рибино месо од тар. број 0304

160. 0304

Рибини филети и друго рибино месо (немелено или мелено), свежо, разладено или замрзнато

161. 0305

Риби, сушени, солени или во саламура; чадена риба, вклучувајќи и готвени риби пред или во текот на процесот на чадење; брашно, прав и пелети од риба, погодни за човечка исхрана:

162. 0405

Путер и други маснотии и масла добиени од млеко; млечни премази

163. 0409

Природен мед

164. 0706

Моркови, бросква или репка угарница (бела репка), цвекло, целер, коренаш, 'рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен

165. 0406

Сирење и урда

166. 0902

Чај, неароматизиран или ароматизиран

167. 0306

Черупкари со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, исушени, посолени или во саламура; черупкари, во черупка, парени или ва-рени во вода, неразладени или разладени, замрзнати, исушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од черупкари погодни за човечка исхрана.

168. 0410

Јастиви производи од животинско потекло, на друго место неспомнати ниту опфатени

169. 0504

Црева, бабулиња и желудници од животни (освен од риби), цели или во парчиња, свежи, разладени, замрзнати, солени, во саламура, сушени или чадени

170. 0705

Салата (lactuca sativa) и цикорија (Cichorium spp.), свежи или разладени

171. 0710

Зеленчук (неварен или варен на пареа или во врела вода), замрзнат

172. 0905

Ванила

173. 0906

Цимет и цвет од циметово дрво

174. 0907

Каранфилче (цели плодови, пупки и дршки)

175. 0908

Мушкатен орев, мацис и кардамом

176. 0909

Семе од анис, бадијан, анасон, коријандер, ким или кумин; бобинки од смрека

177. 0910

Исиот, шафран, куркума, мај?ина душица, ловоров лист, кари и други мирудии

178. 1212

Рокчиња, морски и други алги, шеќерна репка и шеќерна трска, свежи, разладени, замрзнати или суви, вклучувајќи и мелени; голушки и јатки од овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од цикорија, непржен, од видот Cichorium intybus sativum), вид што првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место неспомнати ниту вклучени


179. 0307

Мекотелци со черупка или без черупка, живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; водни без,рбетници освен черупкари и мекотелци живи, свежи, разладени, замрзнати, сушени, солени или во саламура; прав, брашно и пелети од водни без'рбетници освен черупкари погодни за човечка исхрана


180. 0401

Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за засладување

Страници: 


 


© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија